Site Overlay

Coachiv stiil

Coachiva suhtlemisstiili koolitus

Kui Sa soovid oma töös osata kasutada coachingu tehnikaid ja rakendada n-ö coachivat suhtlemisstiili?

Just siis aitab Sind coachiva suhtlemisstiili ja coachingu tehnikate koolitus, mis annab ülevaate coachingu mõtteviisist ja praktilised coachingu tööriistad igapäeva töös suhtlemisel kasutamiseks.

Coachiva suhtlemisstiili kasutamise koolituse eesmärk:

 • Aidata sügavamalt mõista coachingu kui mõtteviisi olemust;
 • Kogeda coachingu kui ühe võimaliku suhtlemise viisi positiivset mõju;
 • Anda coachingu praktilised tehnikad suhtlemises kasutamiseks.

Coachiva suhtlemistiili kasutamise koolitus on osalejaid kaasav ja tegevusepõhine, s.t:

 • Koolitusel osalejad teevad praktikas läbi erinevaid coachingu tehnikaid ja saavad coachingu kasulikkusest isikliku kogemuse.

Usk oma võimetesse mõjutab otseselt inimese tulemuslikkult.

Juhi ülesanne on tõsta töötajate eneseusku!”

Coachingu põhimõte

Koolituse tulemusena, osalejad:

 • Mõistavad coachingu ja coachiva suhtlemisstiili olemust;
 • Valdavad coachingu lihtsamaid tehnikaid igapäevatöös kasutamiseks;
 • Oskavad peegeldava kuulamise ja nn “õigete” küsimuste esitamise kaudu innustada ja julgustada teisi võtma vastutust, ja kasutama täiel määral oma potentsiaali parimate tulemuste saavutamiseks.

Koolituse võimalik ajakava:

 • 9.30–10.00 Kogunemine ja osalejate omavaheline small talk
 • 10.00–11.30 Koolituspäeva koostöökokkulepete sõlmimine ja sissejuhatus coachingusse
 • 11.30–11.45 Sirutuspaus
 • 11.45–13.15 Koolituse sisuosa: coachingu tehnikate praktikas läbi tegemine (peer coaching) + protsessianalüüs
 • 13.15–14.00 Lõuna
 • 14.00–15.30 Koolituse jätkumine: coachingu praktiliste tööriistade praktikas läbi tegemine + protsessianalüüs
 • 15.30–15.45 Sirutuspaus
 • 15.45–17.15 Koolituspäeva kokkuvõtted ja refleksioon (coachiva suhtlemisstiili võimalused ja piirangud ning kasu igapäevatöös)

Soovitatav koolituse maht on 8 akadeemilist tundi.

Soovid rohkem teada minust?

superviisor coach meeksonnakoolitaja Allan Kaljakin

Oman enam kui 13 aastat meeskondade juhtimise ja juhina töötamise kogemust. Mul on Täiskasvanute koolitaja 6. taseme kutse ja olen DiSC® sertifitseeritud koolitaja-konsultant. Olen läbinud superviisori, coachi ja psühhodraama rakendaja väljaõppe ja kuulun Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu juhatusse.

Küsi personaalset pakkumist!

=