Site Overlay

Coaching juhtidele

Coaching juhtidele

Tunned, et vajad juhina professionaalset toetust isiksuslikus ja tööalases arengus, muutuste juhtimisel ning soovitud eesmärkide saavutamisel?

Just siis aitab coaching juhtidele, mis on peamiselt tulevikule suunatud muutust käivitav ja Sinu kui juhi sisemist kasvamist ja professionaalset arengut toetav vestlus.

Coaching võimaldab:

 • paremini aru saada hetkeolukorrast või kõne all olevast probleemist;
 • näha asjaolusid uues valguses, s.o teise nurga alt;
 • selgusele jõuda soovitud tulemuse osas;
 • julgustada endale seadma arengueesmärke ja paremini saavutada Sulle kui juhile seatud ootusi ja eesmärke;
 • läbi mõelda erinevad tegevused nende saavutamiseks;
 • leida olemasolevatest võimalustest parim tegutsemisviis.

Marilyn W. Atkinson, Rae T. Chois (2007)

Coachingu fookuses on niisiis konkreetsed tegevused Sinu eesmärkide saavutamise nimel, sh tegelemine takistuste ja väljakutsetega.

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing (ESCÜ), mille lliige ma olen 2020. aasta septembrist ja juhatuses alates 2022. aasta märtsist määratleb coachingut kui “kindla eesmärgi saavutamisele, oskuste või harjumuste omandamisele suunatud struktureeritud koostööd, mis võib toimuda ühekordselt või protsessina. Coaching sobib igaühelele, kelle soov on teha teadlikult tööd iseendaga ning viia ellu muudatusi enda sees ja ümber.”

“Coachingu olemus on julgustada inimesi sihte seadma ja vastutust võtma, lahendama probleeme loovalt, juhtima ise oma arengut, jätkuvalt õppima, olema võimelised langetama häid otsuseid ning teostama oma potentsiaali.” (Vesso, 2019).

Lava on targem kui tool!

AIVAR SIMMERMANN

Kuidas coaching käib?

Reeglina on tegu individuaalses coachingus üks-ühele vestlusega, mis aitab Sul leida vastused Sinu enda seest ja viia muutuseks vajaminevad tegevussammud ellu tänu oma sisemisele potentsiaalile ja jõuvarudele, ent võttes appi oma psühhodraama väljaõppes omandatud oskused  ning teisalt kogemused haridusjuhina (vaata “Minust”), siis kasutan coachingu protsessis mitmeid tegevuslikke ja kaasavaid  loovtehnikaid, mis loovad selguse, tõstavad Sinu teadlikkust harjumuspärastest mõtte- ja käitumismustritest ning aitavad tulevikus rakendada uusi, tõhusamaid viise ühes või teises töösituatsioonis käituda.

Coaching aitab Sul niisiis tõsta teadlikkust, kasutada sisemist potentsiaali, võtta suurem vastutus Sinu elus toimuva üle ja kohaneda elutervemalt väliste muutustega, mis ei allu Sinu kontrollile ja on n-ö paratamatud.

Individuaalse coachingu tulemusel:

 • arened Sa professionaalselt;
 • teed oma tööd tõhusamalt;
 • kasutad oma oskuseid teadlikumalt ja efektiivsemalt;
 • võtad suuremat vastutust;
 • oled tööga rahulolevam ja motiveeritum.

Minust

Oman enam kui 10 aastat meeskondade juhtimise ja juhina töötamise kogemust. Mul on Täiskasvanute koolitaja 6. taseme kutse ja olen DiSC® sertifitseeritud koolitaja-konsultant. Olen läbinud superviisori, coachi ja psühhodraama rakendaja väljaõppe ja kuulun Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu juhatusse ning Eesti Psühhodraama Ühingusse.

Ära kuula inimest, kellel on olemas kõik vastused. Kuula seda, kellel on küsimused.”

Albert Einstein

Küsi personaalset pakkumist!

=