Site Overlay

Teatrimõiste

Teatrimõiste

Psühhodraama on Jacob Levy Moreno loodud tegevuslike meetodite koondnimetus, mille fookuses on spontaansuse ja loovuse arendamine inimestes ja organisatsioonides, et innustada neid leidma uusi lahendusi vanadele probleemidele ja kitsaskohtadele ja tegutsema adekvaatselt uudsetes olukordades. Tegu on niisiis teatrivormiga, kusjuures “draama” tähendab lavastust, mitte tõsise konflikti ja elulise sündmustikuga näidendit nagu tihti ekslikult draamat Eesti keeles mõistetakse.

Mind väga kõnetas Panso mõtisklus teatri rollist: “Mis ülesanne ta ei ole, on selgem: teatri ülesanne ei ole vastust anda, kirjeldada, ära seletada. Ta ülesanne ei ole ka mõtteid anda. Küll võib üks funktsioone olla mõtteid äratada […] Küllap ta on ikka ajastu peegel, kus ajalapsed oma sisepuntraid lahti arutavad – nii sisus kui vormis. (Karusoo, 2020:24).

Siit tuleb välja teatri ja psühhoraama ühisosa.

Kasutatud kirjandus:

Karusoo M. (2020) “Panso. Nii palju kui andsid koerale… Mina, mu õpetaja ja teised tegelased.” Esimene köide.