Site Overlay

Seitse kuulaja tüüpi

Seitse kuulaja tüüpi

Kuidas endas arendada kuulamisoskust?

Dale Carnegie toob oma raamatus “Suhtluse teel edukaks” (2012) välja seitse kuulaja tüüpi js soovitused igale stiilile, kuidas endas aktiivse kuulamise oskust arendada.

“Hõivatud kuulaja”

Sa oled ilmselt “Hõivatud kuulaja” tüüpi juhul, kui Sulle on iseloomulik:

 • vestluse ajal alatasa vaadata ringi
 • mitte suuta paigal püsida ja lihtsalt kuulata
 • tegeled mitme eri asjaga korraga, sh kuulamisega ega suuda keskenduda 100% oma vestluspartnerile.

Soovitus kuulamisoskuse arendamiseks:

 • jäta igasugused muud asjad kõrvale ja keskendu ainult kuulamisele.

Juhul kui Sinu vestluspartner on “Hõivatud kuulaja” tüüpi inimene, siis enne rääkima asumist küsi temalt: “Kas praegu on Sulle sobiv aeg vestlemiseks? Kui ei, siis millal Sa saaksid korra oma aega minu kuulamiseks pühendada?”

“Eemalolev kuulaja”

Sa oled ilmselt “Eemaloleva kuulaja” tüüpi juhul, kui Sulle on iseloomulik:

 • olla küll füüsiliselt vestluskaaslase jaoks olemas, ent oma mõtetes kuskil eemal;
 • sisemas tegelikult mitte kuulata.

Soovitused kuulamisoskuse arendamiseks:

 • proovi oma mõtetes rohkem kõnelejaga kaasas olla;
 • ole ergas, hoia silmsidet;
 • ilmuta öeldu kohta huvi üles nt küsimusi esitades.

Juhul kui Sinu vestluspartner on “Eemaloleva kuulaja” tüüpi inimene, siis küsi temalt vestluse käigus järelpärivaid küsimusi, et veenduda, kuivõrd nad on Sinu mõtetega veel kassas.

“Vahelesegav kuulaja”

Sa oled ilmselt “Vahelesegava kuulaja” tüüpi” juhul, kui Sulle on iseloomulik:

 • vestluse ajal poetada vahele oma mõtteid;
 • lõpetada kõneleja eest tema lauseid;
 • sisimas tegelikult ei kuula vaid keskendud sellele, mida ise hoopiski kavatsed öelda.

Soovitused kuulamisoskuse arendamiseks:

 • palu iga kord vabandust kui tabad end vahele segamast. Sel moel muutud oma käitumismustrist teadlikumaks.

Juhul kui Sinu vestluspartner on “Vahelesegava kuulaja” tüüpi inimene, siis lase tal oma jutt endal esimesena ära rääkida, vastasel juhul ta ei kuula lihtsalt Sinu juttu ega Sind.

“Ükskõikne kuulaja”

Sa oled ilmselt “Ükskõikse kuulaja” tüüpi juhul, kui Sulle on iseloomulik:

 • emotsioone mitte välja näidata;
 • olla kuulamise ajal mõtetes mujal;
 • välja näidata, just kui vestluskaaslase jutt ei huvitaks Sind karva võrdki.

Soovitused kuulamisoskuse arendamiseks:

 • keskendu öeldule tervikuna, mitte pelgalt sõnadele;
 • kuula nii oma kõrvade kui ka silmade ja südamega.

Juhul kui Sinu vestluspartner on “Ükskõikse kuulaja” tüüpi, siis kaasa teda rohkem vestlusesse, esitadds küsimusi ja end väljendama dramaatilisemalt, et temas tekitada suuremat huvi oma jutu vastu.

“Sõjakas kuulaja”

Sa oled ilmselt “Sõjaka kuulaja” tüüpi juhul, kui Sulle on iseloomulik:

 • vastu vaielda;
 • teisi süüdistada;
 • ühesõnaga võitlusvalmis ja sõjakas olek.

Soovitused kuulamisoskuse arendamiseks:

 • püüa end kõneleja olukorda panna;
 • mõista tema vaatenurka.

Juhul kui Sinu vestluspartner on “Sõjaka kuulaja” tüüpi ja nende kriitika on kuidagi õigustatud, siis täna neid. Kui aga tegu on Sinu jaoks alusetu ja põhjemdamatu kriitikaga, siis vaidlema asumise asemel lihtsalt ütle, et hindad nende soovitusi ja jätka rahulikult oma sõnumi edastamisega.

“Analüütiline kuulaja”

Sa oled ilmselt “Analüütilise kuulaja” tüüpi juhul, kui Sulle on iseloomulik:

 • nõu anda ja võtta nõustaja või terapeudi roll;
 • pakkuda omapoolseid lahendusi ka siis, kui Sinult pole otseselt seda palunud;
 • armastad teiste öeldut analüüsida.

Soovitused kuulamisoskuse arendamiseks:

 • rahune ja saa aru, et kõik ei pruugi tahta Sinu nõuandeid, vastuseid või lahendusi;
 • proovi lihtsalt kuulata ilma mitte midagi teisele pakkumata.

Juhul kui Sinu vestluspartner on “Analüütilise kuulaja” tüüpi, siis enne rääkima asumist ütle talle, et tahad lihtsalt:

 • südamelt ära rääkida ja olla kuuldud.

“Kaasahaarav kuulaja”

Sa oled ilmselt “Kaasahaarava kuulaja” tüüpi juhul, kui Sulle on iseloomulik:

 • kuulata nii kõrvade kui ka silmade ja sõnadega;
 • püüda end asetada kõneleja olukorda;
 • julgustad oma vestluspartnerit edasi rääkima ja avaldama oma mõtteid, tundeid;
 • jälgid ka kehakeelt, näoilmeid, žeste jm mitteverbaalset;
 • annad inimesele endale võimaluse jõuda lahendusteni.
 • Kaasahaarava kuulaja” tüüp on teadlikult ja tähelepanelik kuulaja.

Juhul kui Sinu vestluspartner on “Kaasahaarava kuulaja” tüüpi, siis on Sul vedanud.

Ta valdab hästi aktiivse kuulamise tehnikaid ja suure tõenäosusega ka coaching ‘ut. Juhi positsioonil olles kasutab kindlasti coach ‘ivat juhtimisstiili.

Dale Carnegie seitse kuulaja tüüpides näen DiSC mudeli konsultandina seoseid Dominantse, Sotsiaalse, Stabiilse ja Analüütilise käitumisprofiili vahel.

Hõivatud kuulaja”, “Vahelesegav kuulaja”, “Sõjakas kuulaja”, “Analüütiline kuulaja” ja “Kaasavaarav kuulaja” on pigem Dominantse ja/või Sotsiaalse käitumisstiili esindaja.

See vastu “Eemalolev kuulaja” ja “Ükskõikne kuulaja” on Stabiilse või pigem isegi ainult Analüütilise käitumisprofiili esindaja.

Kasutatud allikas:

Carnegie, D. (2012) “Suhtluse teel edukaks”