Site Overlay

Grupisupervisioon

Grupisupervisioon

Tunned, et Sa vajad tööalast jõustamist, et lahendada keerulisi tööprobleeme, edendada koostöösuhteid ja või saada lihtsalt uut jõudu ja indu?

Just siis aitab supervisioon, mis on oma olemuselt tööjõustamine ja mille käigus saan Sulle abiks olla tööalaste juhtumite professionaalse lahendamisega. Grupisupervisioon on suurepärane võimalus oma tööd reflekteerida teiste sarnase positsiooni ja samas valdkonnas tegutsevate inimestega – olgu siis tegu spetsialistide või juhtidega.

Supervisiooni fookuses on niisiis toimetulek tööalaste probleemidega ja neist tuleneva stressiga, võimaliku läbipõlemise ennetamisega, enesekindluse ja otsustussuutlikkuse tõstmisega keerulistes olukordades.

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing (ESCÜ), mille liige ma olen 2020. aasta septembrist, määratleb supervisiooni kui “süsteemset nõustamisprotsessi, mille fookuses on indiviidide, tööalaste ülesannete ning organisatsiooni omavaheline interaktsioon.“

Grupisupervisioon võimaldab tegeleda järgmiste teemadega:

 • professionaalne areng;
 • koostöö klientide, kolleegide ja koostööpartneritega;
 • tööalane roll ja tööülesanded;
 • tööga seotud emotsioonid;
 • eesmärkide saavutamise viisid;
 • teenuste arendamine ja kvaliteet (kliendi heaolu nimel).

Kuidas grupisupervisioon käib?

Tegu on niisiis koostöösuhtega, kus mina superviisorina aitan Sinu Sul ja teistel supervisioonigrupis osalejatel “reflekteerida oma praktikat ja kogemusi, toetada kompetentside ja pädevuste arengut ning luua ruumi, kus turvaliselt tegeleda oma töö kvaliteedi ja eetikaga.” (Vesso, 2019).

Supervisiooni saab loomulikult tulla ka üksi. Individuaalne supervisioon sobib nii juhile kui spetsialistile, kui Sul on ühel või teisel põhjusel raske end grupisupervisioonis avada.

Hiljuti kirjutasin oma blogis artikli “Esimest korda supervisioonis”.

Ühelt poolt võtan abiks oma superviisori– ja coach ‘ioskused* ning teisalt kogemused keskastme– ja tippjuhina (vaata “Minust”). Kasutan mitmeid võimsaid tehnikaid, mis loovad selguse ja aitavad meeskonnal ühtsena edasi minna.

Elu on 10% see, mis Sinuga juhtub ja 90% see, kuidas Sa sellele reageerid.”

Charles R. Swindoll

Gupisupervisiooni tulemusel:

 • saad grupi toel uut jõudu ja indu;
 • leiad koos teistega oma muresid ja rõõme jagades uusi võimalusi oma võimekuse ja potentsiaali kasutusele võtmiseks;
 • arened professionaalses kui isiklikus plaanis;
 • leiad parimaid ja lahendusi oma tööalastele väljakutsetele;
 • saad parandada oma tööalast sooritust ja töökvaliteeti;
 • tekib parem ülevaade töörollist ja -ülesannetest;
 • paraneb infoliikumine ja sisekommunikatsioon;
 • suureneb eneseusaldus ning initsiatiivi ja vastutuse võtmine;
 • väheneb stressitase ja läbipõlemise risk ning tõuseb töö efektiivsus, töömotivatsioon ja tööga rahulolu.

Superviisorina on mul erialane väljaõpe Moreno Keskusest, mis vastab rahvusvahelistele (ANSE) ja rahvuslikele (ESCÜ) standarditele. Minu kui superviisori eripära seisneb sotsiomeetria ja psühhodraama tegevuslike meetodite kasutamises supervisiooni protsessis. Ühtlasi olen ma Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu juhatuses ja Eesti Psühhodraama Ühingu liige.

Küsi personaalset pakkumist!

=