Site Overlay

Alustab enesearengugrupp psühhodraama meetodil

Miks tulla psühhodraama enesearengu gruppi?

Alustan 29. septembril järjekordse avaliku enesearengugrupiga, mida seekord teen koos kaasgrupijuhi, samuti psühhodraama väljaõppe lõpetanud Emma Kristel Ditmanniga. Taotlus on aidata osalejatel jõuda rahuldustpakkuvamate era- ja tööelu suhteteni. Arutlen järgnevas blogipostituses kahe järgmise küsimuse üle:

 • Miks Sa peaksid tulema enesearengugruppi?
 • Veel enam – Miks tulla psühhodraamal põhinevasse enesearengugruppi?

Kõiki inimesi iseloomustab kuuluvusvajadus – tuginedes DiSC mudeli käitumisprofiilidele, siis osad vajavad kuhugi kuulumist rohkem kui teised, peamiselt ekstravertsed inimesed.

Teisalt viib grupp kokku inimesed, kellel on midagi ühist. Meie Kristeliga ootame liituma inimesi, kes väärtustavad rahuldustpakkuvaid suhteid, ent kes käesoleval hetkel ühel või teisel põhjusel nii ei tunne. Lihtsalt öeldes on ühisjooneks halvad suhted kas eraelus ja/või tööl, mis sunnivad pidevalt elukaaslase, sõprade-tuttavatega suhtlemisel rääkima suhtemuredest. Põhjuseks võib olla kellegagi ühise keele mitte leidmine või hoopiski üksindus ehk suhete puudumine elus.

Suhetega tegelemine on oluline, sest meie isiklikud suhted mõjutavad tööelu ja vastupidi – pingelised tööalased suhted tulevad kaasa isiklikku ellu.

Grupiliikmete kaasabil:

 • õpid paremini tundma iseennast ja oma elu erinevates olukordades;
 • saad teadlikumaks oma suhtlemis- ja käitumismustritest;
 • saad läbi kogeda ühe või teise tegutsemissuunaga kaasnevaid tundeid, mõtteid, võimalikku positiivset mõju Sinu elule;
 • kõik see julgustab ette võtma suhetega teadlikult tegelemist, mis algab olukorra kaardistamisest – mis seis on, millised on murekohad ja kellega, mis häirib või millest reeglina probleemid alguse saavad ja mis peamine – psühhodraama kui grupitöö meetod aitab avastada uusi võimalusi. 

Psühhodraama võlu ja mõjusus seisneb isiksusliku kasvamise ja arengu seisukohalt selles, et tegevuslikud loovmeetodid ja sotsiomeetrilised harjutused rikastavad grupiarutelusid impoviseeritud draamade kaudu. Me saame “siin ja praegu” kohtuda inimesega, kellega suhe on probleemne, me saame läbi proovide erinevaid suhtlemis- ja käitumisviise, sest harjumuspäraselt reageerimine annab alati sama tulemuse.

Jacob levy Moreno – psühhodraama looja rõhutab loovuse ja spontaansuse olulisust, sest siis oskame vanades olukordades toimida uutmoodi ja uutes oludes käituda adekvaatselt.

Lõppkokkuvõttes, millist kasu Sa siis saad?

 • Sinu suhted paranevad;
 • vabaned vanadest harjumusmustritest;
 • saad selgust, kuidas kõige adekvaatsemalt ja uutmoodi toimida;
 • teadvustad endale oma ressursse ja leiad uut jõudu;
 • tuled toime väljakutsete ja konfliktsete olukordadega;
 • selle kõige tulemusel paraneb Sinu elukvaliteet.

Kui Sind see kõnetab ja Sulle sobivad järgmised neljapäeva õhtud (29.09, 13.10, 03.11, 17.11, 08.12) algusega 17.45, oled väga oodatud psühodraama enesearengugrupiga liituma.